Положення про органзаційний відділ районної ради

 

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ організаційного  забезпечення діяльності радиІ. Загальні засади

    1.1. Відділ з питань організаційного забезпечення діяльності ради є структурним підрозділом виконавчого апарату районної ради.
    1.2. Відділ створюється для організаційного забезпечення діяльності Шаргородської районної ради, надання методичної допомоги працівникам сільських та міської рад.
    1.3. Відділ утворюється розпорядженням голови районної ради і підпорядковується безпосередньо її голові заступнику голови районної ради, заступнику керівника виконавчого апарату, керуючому справами.
    1.4. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, положенням про виконавчий апарат Шаргородської районної ради, розпорядженнями голови районної ради та цим положенням.
    1.5. Діяльність відділу здійснюється на основі перспективних, поточних планів роботи, погоджених з заступником керівника виконавчого апарату, керуючим справами.
    1.6. Відділ при  вирішенні питань, які належать до його компетенції, взаємодіє з відділами, управліннями та службами райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян і при необхідності координує роботу сільських та міської рад.
    1.7. Структура, чисельність працівників і штатний розпис відділу затверджується головою районної ради за поданням заступника голови районної ради по виконавчому апарату, керуючого справами.
    1.8. Положення про відділ затверджується головою районної ради.

ІІ. Структура

    2.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади головою районної ради в установленому порядку.
    2.2. У своїй діяльності відділ підпорядкований голові районної ради, заступнику голови районної ради, заступнику керівника виконавчого апарату, керуючому справами.
    2.3. Працівники відділу призначаються на посаду головою районної ради з додержанням вимог Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування ”.


ІІІ. Начальник відділу

    3.1. Здійснює керівництво діяльністю відділу, персонально відповідає за виконання покладених на відділ завдань.
    3.2. Планує роботу відділу і забезпечує виконання перспективних і поточних планів його роботи.
    3.3. Визначає завдання і розподіляє обов’язки між працівниками відділу, аналізує результати їх роботи і вживає заходи щодо  підвищення ефективності і діяльності відділу. Забезпечує підвищення ділової кваліфікації працівників  відділу.
    3.4. Затверджує за погодженням із заступником керівника виконавчого апарату, керуючим справами розподіл обов’язків між працівниками відділу. Забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку.
    3.5 Організовує розробку проектів рішень ради, забезпечує підготовку розпоряджень голови районної ради та інших службових документів з питань, віднесених до компетенції відділу.
    3.6. За дорученням голови районної ради або його заступника,  заступника керівника виконавчого апарату, керуючого справами :
       Створює робочі групи із спеціалістів відділів, управлінь, інших підрозділів районної державної адміністрації для вивчення питань і підготовки проектів розпоряджень голови районної ради та виконання інших його доручень з питань, віднесених до компетенції відділу.
    3.7. Вирішує питання взаємодії відділу з відповідними відділами, управліннями, службами райдержадміністрації.
    3.8. Забезпечує розробку і здійснення організаційних заходів по підготовці і проведенню засідань президії, сесій районної ради, засідань Координаційної ради з питань місцевого самоврядування при голові районної ради. За дорученням голови ради, його заступника або заступника керівника виконавчого апарату, керуючого справами забезпечує підготовку і проведення нарад.
    3.9. Координує роботу працівників відділу по наданню методичної та практичної допомоги депутатам і постійним комісіям районної ради в організації їх діяльності.
    3.10. Забезпечує розробку та здійснення організаційно-технічних заходів по підготовці та проведенню виборів депутатів, сільських і міського голів та проведення всеукраїнських і місцевих референдумів.
    3.11. Забезпечує підготовку доповідей, виступів, статтей до знаменних дат.
3.12.Здійснює контроль за підготовкою працівниками відділу протокольних доручень наданих постійним комісіям.
3.13. Здійснює контроль за проведеними аналізами та узагальненнями інформацій, листів, які надійшли від місцевих рад.
3.14.Здійснює контроль за дотриманням у відділі інструкцій по діловодству та по роботі з режимними документами.
    3.15. Начальник відділу організаційного забезпечення діяльності ради може виконувати інші обов’язки, покладені на нього головою районної ради, його заступником,  заступником керівника виконавчого апарату, керуючим справами.
    
ІV. Основні функції відділу

    4.1. Опрацювання та подання голові районної ради документів та звернень, які надходять до ради і відносяться до компетенції відділу, підготовка за ними аналітичних довідкових та інших необхідних матеріалів, а також проектів доручень голови ради.
    4.2. Аналіз рішень рад та їх відповідність чинному законодавству.
    4.3. Надання допомоги депутатам, постійним комісіям районної ради  у здійсненні ними своїх повноважень, забезпечення їх інформацією.
    4.4. Організація підготовки засідань президій, сесій районної ради, засідань Координаційної ради з питань місцевого самоврядування при голові районної ради  та питань, що вносяться на їх розгляд, оформлення відповідних документів.
    4.5. Розробка проектів заходів по реалізації пропозицій, зауважень та запитів депутатів районної ради і здійснення контролю за їх виконанням.
    4.6. Підготовка довідок, звітів інформацій, інструктивно-методичних матеріалів з питань організаторської та організаційно-масової роботи районної ради та органів місцевого самоврядування.
    4.7. Забезпечення проведення нарад, семінарів відповідних категорій керівників і працівників місцевих рад, їх виконкомів з питань, віднесених до компетенції відділу.
    4.8. Здійснення організаційного забезпечення виборів і референдумів згідно з законодавством.
    4.9. Координування, вивчення і узагальнення роботи сільських та міської  ради, депутатів, постійних комісій районної ради, надання їм необхідної допомоги з питань, що належать до компетенції відділу.
    4.10. Залучення спеціалістів управлінь, відділів, інших районних підрозділів, підприємств, установ та організацій, об’єднань громадян (за погодженням з їхніми керівниками) для розгляду питань, що належать до компетенції відділу.
    4.11. Одержання в установленому порядку від управлінь, відділів, інших районних підрозділів, органів місцевого самоврядування, підприємств, організацій та установ інформацій, документів та інших матеріалів і статистичних даних необхідних для виконання покладених на відділ завдань.
    4.12. Внесення на розгляд керівництва районної ради проектів розпоряджень, планів, завдань, доповідних записок, інформацій з питань компетенції відділу та забезпечення їх виконання.
    4.13. Працівники відділу за погодженням з керівництвом ради можуть брати участь в сесіях рад, вносити пропозиції щодо поліпшення стану роботи цих органів.
    4.14. Відділ може здійснювати інші повноваження передбачені законодавством та розпорядженнями голови районної ради.