ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРЕЗИДІЮ ШАРГОРОДСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ 7 СКЛИКАННЯ

ПОЛОЖЕННЯ

про президію Шаргородської районної ради 7 скликання

 

1. Президія районної ради утворюється для попереднього узгодження пропозицій і рекомендацій з питань, що передбачається внести на розгляд ради для забезпечення колективного розгляду питань поточної роботи ради у період між сесіями.

2. Президія районної ради утворюється на сесії районної ради на строк повноважень ради і є її дорадчим органом.

      До складу президії входять за посадою:

- голова ради;

- заступник голови ради;

- заступник керівникавиконавчогоапарату, керуючий справами;

- голови постійних комісій ради;

- керівникидепутатських фракцій ради.

3. Персональний склад президії районної ради затверджується сесією районної ради. Сесія при необхідності вносить зміни у персональний склад президії.

4. Президія районної ради діє на громадських засадах. Вона підзвітна раді.

5. Засідання президії скликаються головою ради (у випадку його відсутності – заступником голови) в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал і є правомочним при наявності більшості від її складу.

Засідання президії відкриває і веде голова ради або його заступник.

6. В засіданнях президії можуть брати участь з правом дорадчого голосу депутати районної ради, які не входять до її складу.

На засідання можуть запрошуватись також представники державних виконавчих органів, місцевих організацій політичних партій (блоків), громадських організацій, засобів масової інформації, інші посадові особи.

Засідання президії протоколюються. З протоколом можуть знайомитися депутати районної ради.

7. Президія ради простою більшістю від присутніх на засіданні може приймати рішення рекомендаційного характеру. Підписуються рішення головуючим на засіданні.

8. Президія районної ради:

- організовує взаємодію районної ради з райдержадміністрацією, місцевими радами району, трудовими колективами, місцевими організаціями політичних партій і громадськими організаціями, органами громадського територіального самоврядування, самодіяльними об’єднаннями та формуваннями громадян у вирішенні питань економічного і соціального розвитку;

- розглядає питання порядку денного сесій;

- спільно з депутатами, постійними комісіями, депутатськими фракціями організовує підготовку матеріалів та документів  з питання, які виносяться на розгляд сесій ради,

  - контролює хід виконання рішень, внесених депутатами пропозицій і зауважень, рішень за запитами депутатів, наказами виборців, зверненнями громадян;

- забезпечує аналіз стану справ з питань, що віднесені законодавством до відання районної ради, вироблення необхідних пропозицій;

- координує діяльність постійних комісій, депутатських фракцій, сприяє організації виконання їх пропозицій і зауважень;

- сприяє депутатам у здійсненні ними своїх повноважень, вносить на сесії ради пропозиції з питань, пов’язаних з реалізацією прав і обов’язків депутатів;

- сприяє розвитку гласності, організовує вивчення громадської думки про роботу ради та її органів, використовуючи  пропозиції і зауваження в практичній роботі;

- сприяє  організації роботи з проведення всеукраїнських та місцевих референдумів, органів місцевого самоврядування, обговорення громадянами проектів законодавчих актів;

- розглядає і вирішує інші питання роботи районної ради;

9. Висновки, пропозиції, рішення президії голова районної ради враховує при прийнятті розпоряджень.

10. Президія інформує депутатів районної ради про свою роботу не рідше одного разу на рік. Крім того інформація про роботу президії може заслуховуватися у будь-який час на вимогу не менше однієї третини від загального складу депутатів ради.