Про затвердження графіку та порядку особистого прийому громадян в районній раді

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 « 10 »  лютого 2016 р.                                                                

 

Про затвердження графіку та порядку особистого прийому громадян в районній раді

 

            З метою забезпечення громадянам району можливості для участі в управлінні державними і громадськими справами, для впливу на поліпшення роботи органів державної влади і місцевого  самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, для відстоювання своїх прав і законних інтересів та відновлення їх у разі порушення, відповідно до пункту 13 частини 6 статті 55 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, керуючись статтею 22 Закону України “Про звернення громадян”:

 

  1. Затвердити графік особистого прийому громадян керівництвом районної ради, (додаток 1).
  2. Затвердити порядок особистого прийому громадян  у районній раді (додаток 2).
  3. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

 

 

Заступник голови районної ради                                            Василь Федоришин

 

                                                                                                                                       

 

                                                                                                                 Додаток 1

                                                                                                                

                                                                       Графік особистого прийому громадян керівництвом районної ради

 

Дні прийому

Хто приймає

Час прийому

Місце прийому

Понеділок

 

Попов Михайло Антонович –

 голова районної ради

 

0900 - 1200

 

    

 

Кабінет №203 голови районної ради

 

 

Вівторок

 

Федоришин Василь Іванович –

заступник голови районної ради

 

0900 - 1200

 

 

Кабінет № 316

заступника голови районної ради

Середа

 

Загороднюк Володимир Іванович –

заступник керівника виконавчого апарату районної ради, керуючий справами

 

 

0900 - 1200

 

 

Кабінет № 315

заступника керівника виконавчого апарату районної ради, керуючого справами

 

                                                                                                   

                                                                                                                 Додаток 2

                                                                                                   

Порядок особистого прийому громадян у районній раді

 

 

            Особистий прийом громадян у районній раді проводиться за графіком, який доводиться до відома громадян і здійснюється за попереднім записом.

            Запис громадян на особистий прийом проводиться завідувачем сектору з правових питань та забезпечення дотримання законодавства в день прийому. Запис розпочинається  о 800 і триває до сформування контингенту громадян, які фізично можуть бути прийняті протягом часу, відведеного для особистого прийому в цей день.

            Відповідно до ст. 5 Закону України “Про звернення громадян” завідувач сектору з правових питань та забезпечення дотримання законодавства під час запису зазначає :

-          прізвище, ім’я, по батькові громадянина;

-          місце проживання, номер телефону;

-          короткий зміст порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги;

-          соціальний статус громадянина, який звернувся на особистий прийом;

-          дата особистого прийому;

-          прізвище, посада керівника, який проводить особистий прийом.

 

Поряд з цим уточнюється чи були попередні звернення даного громадянина (групи громадян) до районної ради. У випадку виявлення такого звернення підбираються матеріали, які містяться в документах районної ради.

 Особистий прийом громадян здійснюється у порядку черговості, встановленої під час запису.  

В першу чергу на особистий прийом запрошуються Герої України, Герої Радянського Союзу, Герої Соціалістичної Праці, інваліди Великої Вітчизняної війни.

Керівник, який здійснює прийом, заслуховує суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги, знайомиться із наданими документами та іншими матеріалами, перевіряє викладені в них факти, приймає рішення відповідно до чинного законодавства, повідомляє громадянина (групу громадян) про наслідки їх розгляду.

Якщо питання, порушені на особистому прийомі неможливо розглянути безпосередньо під час прийому, то їх розглядають в тому порядку, що і письмові звернення, про що повідомляється громадянину (групі громадян).

У випадку визнання заяви чи скарги необґрунтованою, керівник, що здійснює особистий прийом, роз’яснює громадянину (групі громадян) порядок оскарження прийнятого  за нею рішення.

Про результати розгляду звернення, поданого на особистому прийомі, громадянину (групі громадян) повідомляється письмово чи усно, за його (їх) бажанням.

По закінченні особистого прийому всі звернення громадян, подані на прийомі, реєструються, опрацьовуються і направляються на виконання.