ОГОЛОШЕННЯ!!!!

Шаргородська районна рада оголошує конкурс на заміщення вакантної посади завідувача-провізора комунального підприємства «Шаргородська центральна районна аптека» (місце знаходження: 23500, Вінницька область, Шаргородський район, м. Шаргород, вул.В.Чорновола,9).

 

Загальні вимоги до кандидатів

- громадянство України; 
- повна вища освіта за спеціальністю «Фармація»

 - стаж роботи за фахом не менше 5 років;
- вільне володіння державною мовою, достатній рівень знань законодавства (Конституції України, законодавства України з охорони здоров’я, антикорупційного законодавства, інших законодавчих та нормативно-правових актів);
- здатність за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні обов’язки;
- високі моральні, ділові, професійні якості та організаторські здібності

 

            Вимоги до конкурсної пропозиції:

Конкурсна пропозиція може містити проект плану розвитку аптеки на середньострокову перспективу (три роки), в якому передбачаються:
- план роботи аптеки протягом одного року;
- заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;
- пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку аптеки;
- пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності аптеки.

            Особи, які беруть участь в конкурсі, упродовж 30 днів з дня оголошення конкурсу подають такі документи:

1) копію паспорта громадянина України; 
2) письмову заяву про участь у конкурсі;
3) автобіографію;
4) копію (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;
5) згоду на обробку персональних даних ;

6) конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;
7) довідку МВС про відсутність судимості;
8) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;
9) попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду;
10) заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів;
11) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»).


Неподання всіх вищенаведених документів тягне за собою рішення конкурсної комісії про недопущення до участі у конкурсі.

Перелік документів є вичерпним. Особи можуть надавати інші документи, які, на їх думку, підтверджують професійні чи моральні якості. Особи, які подають документи, відповідають за достовірність поданої інформації.

Документи від бажаючих взяти участь у конкурсі подаються особисто у паперовому та електронному вигляді з 23.08. 2019 року впродовж 30 календарних днів за адресою: м. Шаргород, вул.Героїв Майдану,224

 (загальний відділ виконавчого апарату районної ради).

 Адреса електронної пошти Шаргородськоїрайонної ради:  shar_rayrada@ukr.net

Поштова адреса:23500, Вінницька область, Шаргородський район, м. Шаргород, вул.Героїв Майдану,224

Контактні телефони для довідок 2-10-56; 2-21-95”.