УВАГА ! КОНКУРС!

 

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення конкурсу на заміщення вакантної посадидиректора Пасинківського навчально-виховного комплексу «Середня загальноосвітня школа І-ІІ ст.. – дошкільний навчальний заклад»

 

Шаргородська районна рада оголошує конкурс на заміщення вакантної посади директора Пасинківського навчально-виховного комплексу «Середня загальноосвітня школа І-ІІ ст.. – дошкільний навчальний заклад»

 

Місце знаходження закладу: Вінницькаобласть, Шаргородськийрайон, село Пасинки.

Умови оплати праці: посадовий оклад, надбавки, доплати та премії встановлюються згідно контракту, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 №1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», постанови Кабінету Міністрів України від 20.04.2007 №643 «Про затвердження розмірів підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) та додаткової оплати за окремі види педагогічної діяльності у співвідношенні до тарифної ставки», наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 №557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ», наказу Міністерства освіти і науки України від 15.04.1993 №102 «Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти».

Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу: посаду керівника закладу може обіймати особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту ступеня не нижче магістра та стаж педагогічної роботи не менше трьох років, а також організаторські здібності, фізичний і психологічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають наступні документи:

 •  заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних  даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
 • автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);
 • копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;
 • копію документа про вищу освіту не нижче ступеня магістра (спеціаліста);
 • копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної діяльності не менше трьох років на момент їх подання;
 • довідку про відсутність судимості;
 • медичні довідки за формами № 122-2/о та № 140/о;
 • заяву про присутність близьких родичів у складі конкурсної комісії (за наявності таких);
 •  копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
 • мотиваційний лист довільної форми;
 • перспективний план розвитку навчального закладу, розроблений за такими критеріями: новації щодо управлінської діяльності  з вирішенням ключових проблем закладу, шляхів покращення матеріально-технічної бази, раціонального використання ресурсів закладу, створення сучасних умов організації освітнього процесу тощо на два роки і шість років. Перспективний план розвитку навчального закладу на 6 років не подається особами, передпенсійного та пенсійного віку (передпенсійний вік в розумінні цього Порядку є вік особи за 2 роки до досягнення нею пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»);
 • копію атестаційного листа про успішне проходження атестації керівних кадрів у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти (не подається особами, які не проходили атестацію);

Інформацію про особисту адресу електронної пошти та номер контактного телефону для зворотного зв’язку.

Особа може подати інші документи, які підтверджують її професійні або моральні якості.

Відповідальність за достовірність поданих документів несе заявник.

Строк подання документів для участі в конкурсному відборі становить 20 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсного відбору.

Особа пред’являє оригінали документів, копії яких подаються до конкурсної комісії.

Етапи проведення конкурсу:

1)    подання претендентом документів, що підтверджують відповідність кваліфікаційним вимогам та письмового зобов’язання успішно пройти атестацію керівних кадрів навчальних закладів у порядку, встановлених МОН України (для тих, хто неатестований);

2)    вивчення конкурсною комісією поданих документів;

3)    перевірка  знання претендентом законодавства та його професійних компетентностей;

4)    вивчення конкурсною комісією мотиваційного листа і перспективного плану розвитку навчального закладу на два і шість років  та проведенні претендентом відкритої публічної презентації до 10-12 хв.

Перевірка знання законодавства проводиться у формі письмового тестування. Перелік питань, зразок ситуаційного завдання та критерії оцінювання тестувань і завдань розробляється і затверджується розпорядженням голови районної ради за поданнямвідділу освітиШаргородськоїрайонної державної адміністрації та оприлюднюється на сайтіШаргородської районної ради тавідділу освіти Шаргородськоїрайонної державної адміністрації.

Про час і місце проведення конкурсу учасників буде повідомлено додатково.

 

Документи від бажаючих взяти участь у конкурсі подаються особисто у паперовому та електронному вигляді з 01.11. 2019 року, за адресою: м. Шаргород, вул.Героїв Майдану,224

 (загальний відділ виконавчого апарату районної ради).

 Адреса електронної пошти Шаргородськоїрайонної ради:  shar_rayrada@ukr.net

Поштова адреса:23500, Вінницька область, Шаргородський район, м. Шаргород, вул.Героїв Майдану,224

Контактні телефони для довідок 2-10-56; 2-21-95”.

 

Орієнтовний перелік питань