Закон України

Шаргородщина. Підсумки 2019 р.

 

 

Стаття 2. Поняття місцевого самоврядування

     1. Місцеве самоврядування в Україні - це гарантоване державою право  та  реальна здатність територіальної
    громади - жителів села чи добровільного об'єднання у  сільську  громаду  жителів  кількох сіл,  селища,  
    міста - самостійно або під відповідальність органів та посадових  осіб  місцевого  самоврядування  вирішувати 
    питання місцевого значення в межах Конституції і законів України 

     2. Місцеве  самоврядування   здійснюється   територіальними громадами сіл, селищ, міст як безпосередньо, 
    так і через сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи, а також через районні та обласні ради,
    які представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст. 
 

Стаття 10. Ради - представницькі органи  місцевого самоврядування

 1. Сільські, селищні, міські ради є органами місцевого самоврядування, що представляють відповідні територіальні 
   громади та здійснюють від їх імені та в їх інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені 
   Конституцією України, цим та іншими законами. 

2. Обласні та районні ради є органами місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси  територіальних 
  громад сіл, селищ, міст, у межах  повноважень, визначених Конституцією України, цим та іншими законами, а також
  повноважень, переданих їм сільськими, селищними, міськими радами.